Zamek Kapituły Warmińskiej w Olsztynie

Zamek Kapituły Warmińskiej w Olsztynie

            Zamek Kapituły Warmińskiej w Olsztynie, reprezentujący styl gotycki, wybudowany został w XIV wieku, w latach 1346-1353. W tym okresie gmach składał się z jednego skrzydła, po północno-wschodniej stronie czworokątnego dziedzińca. Wjazd do zamku, otoczonego pasem murów obronnych i fosą, prowadził przez most zwodzony. Wieża pochodząca z połowy XIV wieku, leżąca w zachodnim narożniku dziedzińca, przebudowana została w XVI wieku. Nadano jej wówczas  okrągły kształt, wysokość jej wynosiła 40 m. W tym samym czasie podwyższono również mury obronne do 12 metrów oraz wybudowano nowy pas, niższych murów, które wzmocniono basztami.

  Zamek należał w całości do kapituły warmińskiej, która, wraz z biskupem warmińskim, do 1454 roku podlegała wojskowej opiece zakonu krzyżackiego. Z tego również powodu, obiekt odegrał istotną rolę w wojnach polsko- krzyżackich. Po bitwie pod Grunwaldem w 1410 roku, poddał się Polakom bez walki, a w cztery lata później, po kilkudniowym oblężeniu został ponownie zdobyty przez wojska polskie.

Z zamkiem związany jest Mikołaj Kopernik, polski astronom, który opracował heliocentryczny model Układu Słonecznego i opisał go w księdze „O obrotach sfer niebieskich”. Kopernik pełnił funkcję administratora zamku w latach 1516-1521. Mieszkał w północno-wschodnim skrzydle zamku, w dużej komnacie. Podczas pobytu na zamku Kopernik napisał swoją rozprawę o monecie oraz dokonywał obserwacji ruchu planet. Obecnie na zamku znajduje się stała wystawa poświęcona Kopernikowi, umieszczona na krużganku i w sali gdzie niegdyś mieszkał polski uczony. Na ścianie krużganku widnieje astronomiczna tablica doświadczalna z 1517 roku, wykonana przez samego Mikołaja Kopernika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *