Położenie geograficzne

Położenie geograficzne

Mazury to region leżący w północno-wschodniej części Polski, w województwie warmińsko-mazurskim. Obejmuje on tereny Pojezierza Mazurskiego oraz Pojezierza Iławskiego. Od południa obszar ten ograniczony jest Niziną Mazowiecką. Klimat pojezierzy należy do jednych z najchłodniejszych i najwilgotniejszych w Polsce. Roczna suma opadów utrzymuje się tu na bardzo wysokim poziomie. Zima w tym regionie jest długa oraz mroźna, z kolei lato krótkie, ale słoneczne. Wiąże się to z niedługim okresem wegetacyjnym, wynoszącym niewiele ponad 190 dni.

Nie bez powodu Mazury nazywane są Krainą Tysiąca Jezior. Ich liczba wraz z łączącymi je kanałami wynosi nawet więcej, bo około 4 tysięcy (w tym liczba jezior o powierzchni powyżej 1 ha to 2700). Również ze względu na dużą ilość szlaków wodnych jest to raj dla sympatyków sportów wodnych i żeglarzy. Największym jeziorem Mazur i jednocześnie Polski, jest Jezioro Śniardwy (jego powierzchnia to 113,8 km²), najdłuższym Jeziorak, a pod względem  objętości – Mamry (1013 mln m³) W sumie pojemność jezior mazurskich równa się ¼ zasobu ogółu wód polskich jezior.

Mazury charakteryzują się także zróżnicowaną rzeźbą terenu. Spotykane są głównie ciągi moren czołowych trzech głównych faz zlodowacenia bałtyckiego (tzw. jęzor mazurski),  z licznymi wzgórzami morenowymi, kemami, ozami, a na południu polami sandrowymi. Najwyższym szczytem Mazur jest Dylewska Góra, usytuowana na wysokości 312 m n.p.m.

Na obszarze Mazur znajdują się jedne z najcenniejszych kompleksów przyrodniczych. Dla ich zachowania powstał Mazurski Park Krajobrazowy. Ponadto na terenie Mazur znajduje się 114 rezerwatów przyrody.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *