Jezioro Dobskie

Jezioro Dobskie

Jezioro Dobskie położone w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie giżyckim, w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich. Jezioro o powierzchni 1776 ha, znajduje się na wysokości 116,2 m n.p.m., zajmuje południowo-zachodnią część kompleksu jeziora Mamry. Średnia głębokość jeziora wynosi 7,9 m, natomiast maksymalna 22,5 m. Jezioro ma owalny kształt.

Brzegi od południa są wysokie, strome i pagórkowate, w większości porośnięte szuwarami, w których gniazduje ptactwo wodne m.in. rybitwa czarna i zwyczajna, perkoz dwuczuby, krzyżówka, czernica, świstun, gągoł, łyska, tracz nurogęś, bączek oraz kureczka nakrapiana. Dno mało zróżnicowane, muliste, we wschodniej części znajdują się duże skupiska głazów, żwiru i kamieni. Zbiornik jest zasobny w związki fosforu. Na jeziorze leży kilka wysp, z których największą jest Wyspa Gilma, położona w południowo-zachodniej części. Z wyspą związane są liczne legendy, jak również fakt, iż kryła kiedyś w swoich granicach grodzisko Galindów i święty gaj. Kolejną wyspą leżącą na jeziorze Dobskim jest Wysoki Ostrów (inaczej Wyspa Kormoranów), o powierzchni około 2 ha, stanowi miejsce lęgowe kormoranów i czapli siwej.

Wyspy wraz z jeziorem należą do rezerwatu przyrody, na którego obszarze obowiązuje strefa ciszy, przybijanie do wysp jest zabronione, co wiąże się z brakiem bliskich ośrodków wypoczynkowych. Najbliższym otoczeniem są lasy, grunty orne, łąki, nieużytki
i tereny podmokłe. Nad jeziorem znajdują się m.in miejscowości takie jak Doba, Fuleda , Dziewiszewo czy Pilwa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *